นายนภดล หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

                                                          ชื่อ                นายนพดล หมิดทองคำ
                                                          เกิดวันที่        27 มีนคม 2522   ณ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
                                                          จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
                                                          จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1 – 6  โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา
                                                          จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ม.ราชภัฏสงขลา
                                                          จบการศึกษาปริญญาโท  - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) ม.สงขลานครินทร์
                                                                                                             - บริหารการศึกษา (กศ.ม.) ม.ทักษิณ
                                                          เข้ารับราชการ    1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
                                                          ย้ายกลับสงขลา  16 พฤษภาคม 2556 ทำการสอน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 2  อ.สะเดา จ.สงขลา (ตำแหน่ง ครู คศ.1)
                                                          อายุราชการ        4 ปี 11 เดือน
                                                          ปัจจุบัน                อาศัยอยู่ที่ 143/49  ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
                                                          สมรสกับ               นางสาวอภัศญา  หมิดทองคำ มีบุตร 1 คน